ترکی آذری
ترکی استانبولی
ترکی قشقایی
گیلکی و مازنی
لری ، لکی و بختیاری