Breakout 2023

Breakout 2023

Breakout 2023
امتیاز سینما امتیاز داده نشده
: 4.6
نشان کردن
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...

درباره Breakout 2023

بررسیگر مقاله ابتدا خلاصه ای از داستان فیلم را ارائه می دهد. فیلم در آینده ای نزدیک در یک زندان فضایی اتفاق می افتد که در آن زندانیان با کمک تکنولوژی فضایی به دنبال فرار می گردند. شخصیت اصلی فیلم یک زندانی است که در آنجا به دلیل اتهاماتی که نسبت به او مطرح شده بود، حبس شده بود. او با کمک دوستان جدیدی که در زندان پیدا کرده است، سعی می کند از زندان فرار کند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران Breakout 2023

دست اندرکاران Breakout 2023

دیدگاه‌های Breakout 2023