Evil Dead Rise 2023

Evil Dead Rise 2023

داستانی پیچیده از دو خواهر بیگانه که با ظهور شیاطین تسخیر کننده گوشت، پیوند مجدد آنها کوتاه می شود و آنها را وارد یک نبرد اولیه برای بقا می کند، زیرا با کابوس وارترین نسخه خانواده که قابل تصور است روبرو می شوند.
به Evil Dead Rise 2023 امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...