To Catch a Killer 2023
بالتیمور شب سال نو . یک افسر پلیس با استعداد اما مشکل دار (شالین وودلی) توسط بازپرس ارشد اف بی آی (بن مندلسون) برای کمک به شناسایی و ردیابی فردی آشفته که شهر را وحشت زده می کند، استخدام می شود.
تماشای فیلم
Breakout 2023
بررسیگر مقاله ابتدا خلاصه ای از داستان فیلم را ارائه می دهد. فیلم در آینده ای نزدیک در یک زندان فضایی اتفاق می افتد که در آن زندانیان با کمک تکنولوژی فضایی به دنبال فرار می گردند. شخصیت اصلی فیلم یک زندانی است که در آنجا به دلیل اتهاماتی که نسبت به او مطرح شده بود، حبس شده بود. او با کمک دوستان جدیدی که در زندان پیدا کرده است، سعی می کند از زندان فرار کند.
تماشای فیلم
قبلی
بعدی
آخرین فیلم ها​
پربازدیترین های

زمان فیلم: 114 دقیقه